من کیستم؟

من معتقدم بهترین راه شناخت هر کس فهمیدن افکار و تفکراتش هست و احتمالا از طریق مطالعه مطالب وبلاگ این شناخت بهتر حاصل می شود. اما به هر حال می توانید کمی در مورد من اینجا بخوانید.

نوشته های من در وبلاگ

آخرین نوشته های من در وبلاگ
خطای RSS: A feed could not be found at `https://mohamadmahdi.com/feed/`; the status code is `200` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`